Gala VIP- ów w warszawskim Sheratonie

0
1353
9
9

Jerzy Szarecki, Emil Płowiecki, Wojciech Szubert, Jan Englert, Alicja Majewska, to tylko niektóre z nazwisk osób wyróżnionych w czasie jubileuszu 10 lecia Magazynu „VIP Polityka Biznes Fakty„.

Uroczysta Gala odbyła się 10 października 2013 roku w warszawskim Hotelu Sheraton i zgromadziła wielu wybitnych, wpływowych gości ze świata kultury, mediów i biznesu.

Jej główną atrakcją było wręczenie statuetek najbardziej zasłużonym VIP-om. W pierwszej kolejności nagrodzone zostały osoby stojące na czele ważnych instytucji lub będące wybitnymi postaciami życia publicznego. Następnie zaś wyróżniono produkty, firmy, miejsca oraz instytucje godne VIP-a.

Ze względu na szeroki zakres działalności nominowanych do nagrody, statuetki przyznawane były wg określonych kategorii, m.in.:
Za wybitne dokonania w roli menadżerów i zarządców podmiotów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ochrony zdrowia, gdzie nagrodzeni zostali: Maria Jolanta Batycka-Wąsik,Jerzy Szarecki, Andrzej Kondaszewski, Marian Przylepa, Lucyna Kęsicka, Henryk Milcarz i Maria Aleksandra Kąkol.

Za działanie, osiągnięcia i pracę, dzięki którym wystawiają najlepszą notę polskiej przedsiębiorczości za granicą, gdzie wśród wyróżnionych znaleźli się: Anna i Czesław Koliszowie, Monika Siecińska-Jaworowska,  Emil Płowiecki,  Tadeusz Wrześniak.

Za stawianie na pierwszym planie w swojej działalności najwyższej jakości produktów i usług, a także ich promowanie na rodzimym rynku- statuetki otrzymali: Robert Gajda,  Wojciech Szubert, Edward Kostrubiec i Wojciech Henrykowski.

Za wybitne osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju polskiej sztuki teatralnej oraz filmowej, jak i stworzenie obrazów i ról tkwiących głęboko w pamięci widzów: Jan Englert, Ewa Braun, Bożena Dykiel, Waldemar Dąbrowski i Emilian Kamiński.

W programie imprezy znalazło się mnóstwo atrakcji, takich jak show taneczny Teatru Sabat, stanowiący część spektaklu „Rewia Forever”, recital finalisty ostatniej edycji programu „X Factor” Wojciecha Ezzata. W części artystycznej goście podziwiać mogli piękne modelki prezentujące ekskluzywną bieliznę Alles. Niespodzianką wieczoru była loteria wizytówkowa z  nagrodami, do tańca przygrywał zespół BIG-BIT Waldemara Kuleczki.